انسان سازی خدمات بهداشتی و درمانی در عصر دیجیتال برای بهبود تجربه بیمار

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان

کارگاه آموزشی آنلاین بهترین شیوه ها در خدمات مشتری تاریخ: شنبه 17 تیرماه ۱۴۰۲ استاد: ایلان گوا در دنیای امروز…

2
1,000,000 تومان

بهترین شیوه ها در خدمات مشتری

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان

کارگاه آموزشی آنلاین بهترین شیوه ها در خدمات مشتری تاریخ: شنبه 17 تیرماه ۱۴۰۲ استاد: ایلان گوا در دنیای امروز…

21
1,000,000 تومان

کارگاه آموزشی آنلاین: بهبود تجربه بیمار با فناوری‌های دیجیتال

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان

کارگاه آموزشی آنلاین: بهبود تجربه بیمار با فناوری‌های دیجیتال تاریخ: جمعه  4 خرداد1403 استاد: لامبرت منتوکی به ما بپیوندید در…

1
1,000,000 تومان

کارگاه آموزشی شبیه سازی برای توسعه ظرفیت تسهیلات حوزه سلامت برای نوآوری

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان

کارگاه آموزشی شبیه سازی برای توسعه ظرفیت تسهیلات حوزه سلامت برای نوآوری اولویت دادن به نوآوری و پرورش فرهنگ نوآوری…

6
1,000,000 تومان