بنیانگذار/مدیر: مرکز تحقیقات گردشگری پزشکی (CMTR); معاون: موسسه استانداردهای مراقبت های بهداشتی (HSI)؛ عضو: تیم استانداردهای سلامت ISO: مدرسه کسب و کار H-E-B/Univ of the Incarnate Word. مخترع: بلومبرگ BW EDGE